virgoDjevica (ljubičasti kristali)

Period: 24.08.23.09

Simbol ovog znaka je razlog promjene samog sebe u mudrost. Znanje i  razumijevanje početak su mudrosti. Razlog djelatnosti unutarnjeg i izvanjskog ­mudrost udružena je sa unutarnjim srcem. Nije moguće doseći stanje  prosvjetljenja kroz osamu. Čovjek mora postati mudar kroz komunikaciju.
 
Kristali: malahit, prazem, krizopras, lepidolit, smaragd, žad, peridot, sardoniks, amazonit, bođži kamenje, topaz, dioptaz, karneol, hrizokola, citrin, granat, magnetit, mjesečev kamen, ahat mahovina, opal, opsidijan, rutil kvarc, safir, sodalit, sugilit, jaspis, rubin, kalcit.